Fysioterapuet

Fysioterapeutene på Sykehuset Oslo Øst kan hjelpe deg med idrettsskader, forstuvninger, belastningslidelser postoperativ behandling, ryggsmerter, senebetennelser, muskelfestebetennelser, bekkenløsning, isjias, hoftesmerter, knesmerter, fot/ankel/håndleddsmerter, hodepine, og mye mer.

Fysioterapeutene på Sykehuset Oslo Øst kan hjelpe deg med idrettsskader, forstuvninger, belastningslidelser, postoperativ behandling, ryggsmerter, senebetennelser, muskelfestebetennelser, bekkenløsning, isjias, hoftesmerter, knesmerter, fot/ankel/håndleddsmerter, hodepine, kjevesmerter, nakkesmerter, armsmerter, skuldersmerter, smerter mellom skulderbladene, brystsmerter med mer er vanlige lidelser som behandles av fysioterapi.

Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning fra annet helsepersonell. På Sykehuset Oslo Øst arbeider våre fysioterapeuter uten refusjonsrett, det vil si at du ikke behøver en henvisning for å bestille time. Ventetiden er kortere enn hos de kommunale fysioterapeutene, og vi har et nært faglig samarbeid med kiropraktor, akupunktør og ortopeder på Sykehuset Oslo Øst.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/ autorisasjon. Dette får terapeuten gjennom en 3-årig høgskoleutdannelse med etterfølgende 1 år i turnustjeneste.

En fysioterapeut arbeider hovedsakelig med plager i muskel- og skjelettsystemet. Vi legger vekt på en aktiv tilnærmelse, og prøver i samarbeid med den enkelte å finne en behandlingsmetode som pasienten selv kan ta del i, og som gir en langvarig og forebyggende effekt.

Vi har en holistisk tilnærmelse, og erkjenner at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til sykdommer og skader, kan andre faktorer også spille inn på den fysiske formen. Det være seg perioder med mye stress, sosiale og kulturelle forandringer eller erfaringer.

Hvordan arbeider en fysioterapeut?

En første gangs konsultasjon hos vår fysioterapeut vil bestå av en grundig kartlegging og gjennomgang av sykehistorie. Deretter følger undersøkelse og funksjonsvurdering gjennom observasjon av kroppsholdning, bevegelsesmønster og spesifikke tester. Tilsammen danner dette grunnlaget for valg av behandling og individuelle målsettinger.

Hva behandler en fysioterapeut?

Våre fysioterapeuter kan behandle skader og plager i nakke, skuldre, armer, rygg, hofter, knær og ankler. Ulike behandlingsformer taes i bruk, deriblant mobilisering- og tøyningsteknikker, traksjon, øvelser og treningsterapi, korreksjon av dårlig kroppsholdning og teknikker for stressmestring gjennom avspenning og andre ulike tiltak.

Våre fysioterapeuter har avtale med de fleste forsikringsselskap – om du ønsker behandling hos oss kan du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å bli henvist til oss.

Bestill time i dag, eller ta kontakt for spørsmål