Fritt behandlingsvalg (FBV)

Fritt behandlingsvalg (tidligere kalt fritt sykehusvalg) innebærer at du kan velge sykehus eller behandlingssted selv.

Retten til fritt behandlingsvalg gjelder:

  • All planlagt undersøkelse, behandling eller utredning innen fysisk og psykisk helse
  • Alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak
  • I noen tilfeller private sykehus, dersom det har blitt inngått avtale med det regionale helseforetaket

Du kan også lese om valg av behandlingssted ved Sykehuset Oslo Øst på nettsiden til helsenorge  og deretter søke Sykehuset Oslo Øst: https://minhelse.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlingssteder

Retten gjelder ikke valg av behandlingsnivå. Du kan ikke velge å få utredning ved et sentralsykehus dersom sykdomstilstanden tilsier at det skal skje på et lokalsykehus. Du kan heller ikke velge å bli innlagt på en sengepost dersom du er henvist til en poliklinikk.

«Fritt behandlingsvalg» går ut på at flere private behandlingssteder vil få behandle pasienter på statens regning. Dette innebærer at du som pasient får flere valgmuligheter når du blir henvist til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten.  Målet er at fritt behandlingsvalg skal føre til kortere ventetider og at du kommer raskere til behandling.

“Kontoret for fritt sykehusvalg” endrer navn til “Informasjonstjenesten – velg behandlingssted”. Gjennom den nye informasjonstjenesten vil du finne ventetider ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og private behandlingssteder som er godkjent av HELFO. Informasjonstjenesten kan kontaktes på telefon 800HELSE (800 43 573).

Du kan i dag velge fritt hvor du ønsker behandling, enten gjennom et offentlig helseforetak eller ved et privat foretak med avtale med et regionalt helseforetak.

For å benytte deg av dette trenger du en henvisning. Har du ikke henvisning? Bestill time hos en av legene ved Sykehuset Oslo Øst. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du bli henvist videre. Du som pasient kan i samråd med legen din velge det sykehuset dere ønsker innenfor de aktørene som har inngått avtaler med det offentlige.

Dersom du står på venteliste ved et annet behandlingssted, og i stedet ønsker å bli undersøkt eller behandlet hos Sykehuset Oslo Øst, kan du rette en henvendelse til sykehuset der du står på venteliste. Du kan be om at henvisningen blir oversendt til Sykehuset Oslo Øst. Alternativt kan du ta kontakt med legen din som da kan sende henvisningen til Sykehuset Oslo Øst, og samtidig stryke deg fra den ventelisten du opprinnelig var ført på. Man har kun anledning til å stå på venteliste ved ett behandlingssted.

Velg Sykehuset Oslo Østuten ekstra kostnad – korte ventetider

Du betaler kun egenandel, resten dekkes av din helseregion. Kontakt oss for mer informasjon.

Unngå ventetid, velg behandling ved Sykehuset Oslo Øst som behandlingssted.

Slik går du frem:

Bestill time i dag, eller ta kontakt for spørsmål